Obdareni ljubavlju, Uvod u teologiju milosti

Crkva u svijetu,
Split 2006, 224 str.,
ISBN 953-256-002-5

Teološki priručnik o teologiji milosti sadrži: U potrazi za milošću; milost u Svetom pismu Staroga i Novoga zavjeta (sa sintezom biblijskog govora o milosti); Nauk o milosti u povijesti Crkve (Istočna i Zapadna tradicija; skolastika i novi vijek; obnova teologije o milosti); Teološko razmišljanje o milosti (Bog upravljen čovjeku; čovjek upravljen Bogu; stvarnost milosti u čovjeku; stvarnost milosti u zajednici).

Odgovori