B) Radovi u ostalim časopisima

B) Radovi u ostalim časopisima (Vjesnik biskupije đakovačke i srijemske = VBĐS; Glasnik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva = Glasnik HKLD):

 1. Teorije o spasenju – nekad i danas, VBĐS 124 (1996) 2, 210-213;
 2. Dar Duha Svetoga i sakrament potvrde, VBĐS 126 (1998) 1, 34 – 38;
 3. Zanesenost Duhom – zalog budućnosti, Vjesnik zadarske nadbiskupije 63 (1998) 5-6, 143-153;
 4. Skrb za starije i nemoćne – kršćansko poslanje, Glasnik HKLD 9 (1999) 4, 8-18;
 5. Aktualnost Boga Oca, Vjesnik zadarske nadbiskupije, 64 (1999) 7-8, 238-245;
 6. Izazov apokaliptičkih sekti, VBĐS 127 (1999) 12, 789-801;
 7. Zdrava bolest i bolesno zdravlje. Temelji kršćanskog poimanja zdravlja i bolesti, Glasnik HKLD 11 (2001) 3, 13-22;
 8. Euharistija – otajstvo Božje blizine, VBĐS 129 (2001) 5, 325-331;
 9. Posredništvo – temelj svećeničkog identiteta i službe, Vjesnik nadbiskupije splitsko makarske, 4/2001, 37-43;
 10. Odgoj u bogosloviji – izazov i problem, VBĐS 129 (2001) 10, str. 652-656;
 11. Sakrament potvrde. Problemi, poteškoće i katehetsko pastoralne mogućnosti, Vjesnik zadarske nadbiskupije 9-10/2005, 10-15.
 12. Pomirenje s Bogom. Središte osobne i opće povijesti, VBĐS 134 (2006) 3, 225-230.
 13. Bolesničko pomazanje – sakrament ozdravljanja? Prema Redu bolesničkog pomazanja i Katekizmu Katoličke crkve, VBĐS 125 (2007) 5, 405-412.
 14. Simbol – put do susreta, Svjedok 15/2008, str. 32-38.
 15. Lurdska ukazanja, VBĐS 136 (2008) 11-12, 949-952.
 16. Vjera i nedjelja, Vijesnik splitsko makarske nadbiskupije 130 (2009) 2, str. 103-108.
 17. Pastoral bolesnika. Nužnost pouke i odgoja, VBĐS 137 (2009), 9-10, 787-797.
 18. Komunikacija svećenika s bolesnikom u interakciji vjere, sakramenata i molitve, Glasnik HKLD 19 (2009) 4, 14-20.

Više natuknica u A. Rebić (ur.), Opći religijski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2002

Odgovori