Što vjerujem? Sažetak katoličke vjere prema Katekizmu Katoličke crkve

(IV. /IX./ izdanje:)Crkva u svijetu
Split 2006., 1-72 stranice.
ISBN 953-6151-67-7

Prerađeno i pojednostavljeno izdanje Sažetka katoličke vjere u formi pitanja i odgovora, prema shemi Katekizma (vjerovanje, sakramenti, moral, molitva), prikladan kao dopunsko sredstvo u katehezi pripravnika za sakrament potvrde i u pripravi odraslih na sakramente inicijacije. Na kraju su (slično Kompendiju KKC) dodani molitveni obrasci i osnovne formule katoličke vjere.

Odgovori