D) Prikazi i recenzije

 1. Bog i vrijeme (S. Hawking, Bog i vrijeme, Polaris, Beograd 1988), CuS 25 (1989) 3, 271-274.
 2. Temeljni smisao i razvoj sakramenatologije, (C. Rocchetta, Sacramentaria fondamentale, EDB, Bologna 1988), CuS 26 (1990) 1, 81-85.
 3. Operi ruke Poncije (A. Čavka, Operi ruke Poncije, Zadar 1992), Put 12 (1992/93), str. 87-90.
 4. Milost kao dar slobode (G. Greshake, Geschenkte Freihet, Herder, Freiburg /Br. 1992), CuS 27 (1992) 3, 188-193.
 5. Prosjak Božji (D.M. Turoldo, Mie notti con Qohelet, Garzanti, Milano 1992), CuS 28 (1993) 1, 123-126.
 6. Putovanje kroz nebo (S. Lice, Putovanje kroz nebo, Đakovo 1992), CuS 28 (1993) 3, 364-366.
 7. Pred apsurdom masovne smrti (Concilium 3/1993), CuS 28 (1993) 4, 478-484.
 8. Hrvatska teologija križa (M. Vugdelija, Patnja i bol u svjetlu teologije i ljudskog iskustva, Zagreb 1993), CuS 29 (1994) 2, 200-205.
 9. Aleksa Benigar – posmrtna (auto)biografija (C. Sersale – B. Duda, Padre Aleksa Benigar, Quasar, Roma 1993) CuS 39 (1994) 3, 338-340.
 10. Prijeći prag nade (Giovanni Paolo II, Varcare la soglia della speranza, Mondadori, Milano 1994), CuS 30 (1995) 1, 96-106.
 11. Hodočasnik riječi (Dieter Zils, Pilger des Wortes – Hodočasnih riječi, Globus, Zagreb 1994) CuS 30 (1995) 3, 343-346.
 12. Ispiranje zlata (I. Bašić, Ispiranje zlata, Napredak, Split 1995) CuS 30 (1995) 3, 337-341.
 13. U potrazi za povijesnim Isusom (E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus, Penguin Books 1993; J. Gnilka, Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte, Herder, Freiburg/Br. 1993), CuS 31 (1996) 2, 210-213.
 14. Naša je definitivna odluka ljubav Kristova (F. Franić, Bit ćete mi svjedoci, Crkva u svijetu, Split 1996), CuS 31 (1996) 4, 431-440.
 15. Mrvice srca (N. Kuzmičić, NJ…, Split 1997), CuS 32 (1997) 3, 312-313.
 16. Ja ti vjerujem (A. Grbeš, Ja ti vjerujem, Teovizija, Zagreb 1998), CuS 33 (1998), 2, 204-206.
 17. Vjera i razum (Giovanni Paolo II, Fides et ratio, LEV, 1998), CuS 33 (1998) 4, 416-423.
 18. Teologija dvadesetog stoljeća (R. Gibellini, Teologija dvadesetog stoljeća, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1999), CuS 34 (1999) 1, 127-130.
 19. Crna knjiga o grozovitostima komunističke vladavine u Hrvatskoj (J. Batelja /prir./, Crna knjiga o grozovitostima komunističke vladavine u Hrvatskoj, Teovizija, Zagreb 1999), CuS 35 (2000) 1, 112-119.
 20. Denzinger na hrvatskom (H. Denzinger – P. Hünermann, Zbirka sažetaka vjerovanja definicija i izjava o vjeri i ćudoređu, UPT, Đakovo 2002), CuS 37 (2002) 2, 236-238.
 21. Vedro lice (S. Lice, Zapisi u čovjekovu licu, Teovizija, Zagreb 2002), CuS 27 (2002) 2, 239-241.
 22. Kršćanstvo i New Age (Papisnko vijeće za kulturu – Papinsko vijeće za međureligijski dijalog, Isus Krist – donositelj vode žive, Verbum, Split 2003), CuS 38 (2003) 2, 302-312.
 23. Poetika poniznosti (C. Bobin, Najmanji od najmanjih, Teovizija, Zagreb 2003), CuS 38 (2003) 4, 603-605.
 24. Umjetnost kao krepost? (F.Prcela – V.Kusin, Sumnja kao krepost. Dijalog teologije i umjetnosti, Istina, Zagreb 2003), SB 44 (2004) 1, 147-152.
 25. Fra Blagine stope vjere (B. Brkić, Od Hercegovine do Konga, ZIRAL, Mostar-Zagreb 2003), CuS 39 (2004) 2, 318-320.
 26. Srce na putu spasenja (I. Bodrožić, Srce na putu spasenja, Verbum, Split 2004), CuS 39 (2004) 2, 320-324.
 27. Pogledom očiju vjere (A. Tamarut, Euharistija. Otajstvo vjere i dar života, Glas Koncila, Zagreb 2004), SB 44 (2004) 3, 115-118.
 28. U potrazi za Bogom (N. Dogan, Kršćanin u postmodernom vremenu, Đakovo 2003), SB 44 (2004) 3, 119-122.
 29. Isusova sestra (A. Daiker, Prijeđene granice, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2003), CuS 39 (2004) 3, 438-441.
 30. Ekumenske studije i dokumenti (N. Ikić, Ekumenske studije i dokumenti. Izbor ekumenskih dokumenata Katoličke i Pravoslavne Crkve s popratnim komentarima, VVTŠ,. Sarajevo 2003), CuS 39 (2004) 3, 444-447.
 31. Interdisciplinarni rječnik znanosti i vjere, (G. Tanzella-Niti – A. Strumia /ed./, Dizionario interdisciplinare di Scienza e Fede I-II, Urbaniana University Press-Città Nuova, Città del Vaticano-Roma 2002), CuS 39 (2004) 4, 570–573.
 32. Enciklopedija euharistije (M. Brouard /ed./, Eucharistia. Enciclopedia dell’Eucharistia, EDB, Bologna 2004) CuS 40 (2005) 3, 399-406.
 33. Upoznati vjeru. Razmišljanje nad Sažetkom KKC (Cateshismo della Chiesa Cattolica. Compendio, LEV-Ed. san Paolo, Città del Vaticano-Cinisello Balsamo 2005), CuS 40 (2005) 4, 536-541.
 34. Poziv na buđenje (A. Vučković, Riječju probuđeni, Teovizija, Zagreb 2003), CuS 41 (2006) 4, 523-526.
 35. Bogu – na čast i na slavu (J. Krišto, Bogu, Redu, Narodu, Korčula-Zagreb 2005), u: F. Prcela – K. Maglica (ur.)., Sto godina nije samo prošlost. Zbornik proslave 100. obljetnice Kongregacije sestara dominikanki svetih Anđela čuvara, Glas Koncila, Zagreb 2007, 97-101.
 36. Propovijedaj riječ (P. Piplica, Životni putokazi, Župni ured sv. Kajo, Solin-Split 2007), CuS 42 (1007) 3, 546-549.
 37. Tkivo svemira (B. Green. Tkivo svemira. Prostor, vrijeme i zašto su stvari kakve jesu, Jesenski i Turk, Zagreb 2006), CuS 43 (2008) 1, 188-190.
 38. Raspjevani sveci Nikše Krpetića, u: N. Krpetić, Suze križa Kristova, Matica Hrvatska, Split 2008, 177-179.
 39. Godina neba, CuS 44 (2009) 1, 3-6.
 40. Trebaju nam pastiri gromka glasa i Kristove hrabrosti (razgovor), Mi 33 (2009) 3, 14-17.
 41. Odgovornost teologa, CuS 45 (2010) 1, 3-6.
 42. Očekujući rođenje Gospodinovo (Niz priča), S puta ljubavi (odlomci izmeditacija), Katolički tjednik, kroz 2009 i /2010. godinu
 43. Ispovijesdti duše, u Ivan Bašić, Ispovijesti zanimanja, Zagreb 2010, str. 76-77.
  Više uvodnika u Crkvi u svijetu

Odgovori