Životopis

Rođen 1959. u Košutama.Osnovnu školu pohađao u Košutama i Trilju.Maturirao u Srednjoj školi za spremanje svećenika u Splitu, 1977. godine.Diplomirao na KBF u Zagrebu – Teologija u Splitu, 1984. godine-Magistrirao teologiju na Pontificia Universitas Gregoriana u Rimu 1988. godine.Doktorirao teologiju (dogmatska teologija) na Pontificia Universitas Gregoriana u Rimu 1991. godine radom Il pensiero soteriologico nel primo ciclo teologico di Jürgen Moltmann, pod vodstvom prof. dr. Geralda O’Collinsa.Od 1991. predaje dogmatsku teologiju (kristologiju, sakramentologiju i teološku antropologiju) te ekumensku teologiju i istočno bogoslovlje na Teologiji u Splitu i Teološko-katehetskom institutu u Splitu. Na teologiji u Splitu obnaša dužnost prorektora od 1997.-1999. godine. Od 1999. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu predaje sakramentologiju, teološku antropologiju, teologiju milosti i misiologiju te izborne predmete i seminare iz dogmatike.U zvanje asistenta izabran 25. 02. 1991. godineU zvanje višeg asistenta izabran  03. 04. 1995. godineU zvanje docenta izabran 4. 07. 1998. godineU zvanje izvanrednog profesora izabran 16. 10. 2003. godine.U zvanje redovnog profesora izabran 11. 09. 2008. godine.