Službe

Obnašao je službu prodekana za nastavu na KBF-u u Splitu od 1999.-2003. godine.Od akad. godine 2004. do 2008. vrši službu v.d. pročelnika katedre religiozne pedagogije i katehetike.Od akademske godini 2005./06. predaje sakramentologiju na postdiplomskom studiju teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.Zamjenik je glavnog i odgovornog urednika teološkog časopisa KBF-a u Splitu Crkva u svijetu (od 1992.), i zamjenik glavnog i odgovornog urednika liturgijsko-pastoralnog časopisa Služba Božja (od 2003.).Od 1993. do 1995. član je Vijeća za nauk vjere i katehizaciju HBK, a od 1996. do sada član je Vijeća za nauk vjere HBK te od 1999. stručni recenzent za područje dogmatike kao član Komisije za izdavanje teološko-katehetske literature i pomagala Nacionalnog katehetskog ureda HBK. Od 2000. predsjednik je Odbora za pastoral zdravstva pri Vijeću za obitelj HBK. Od 2005. član je i Vijeća za kler HBK. Od 2009. ponovno je član Vijeća za katehizaciju HBK.Član je Europskog društva za katoličku teologiju, Instituta za ekumensku teologiju i dijalog «Juraj Križanić». Od 2009. predsjednik je Konferencije profesora fundamentalne, dogmatske, otačke i ekumenske teologije. Znanstveni suradnik na projektu ICG KBF-a u Zagrebu «Hrvatski kantual». Prigodno surađuje u projektu Medicinska etika Centra za bioetiku FTI DI i HKLD-a te na znanstvenim i stručnim skupovima u organizaciji KBF-a u Splitu i NKU HBK.U pastoralnoj službi djelovao je kao kapelan u župi sv. Marka u Makarskoj (1984.-1986.), a po završetku studija kao vicerektor u Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Splitu (1991.-2004.). Od 2004. djeluje kao pastoralni suradnik u župi Sv. Spasa u Splitu (Mejaši). Od 1997. je duhovni asistent splitske podružnice HKLD-a.