C) Priređena izdanja

 1. Petar Šolić 1948-1992, Crkva u svijetu, Split 1995. (monografija na hrvatskom, njemačkom i talijanskom jeziku).
 2. Petar Šolić, Radost ljubavi. Studije i članci, Crkva u svijetu, Split 1994.
 3. M. Škarica – A. Mateljan (ur.), U križu je spas. Zbornik u čast mons. Ante Jurića, Teologija u Splitu – Crkva u svijetu, Split 1997.
 4. J. Burić, Život i običaji svete zemlje u Isusovo vrijeme, Crkva u svijetu, Split 1998 (rukopis priređen za tisak).
 5. Na hrvatskim i kršćanskim korijenima, Crkva u svijetu, Split 1999, (tekstovi prigodom pohoda pape Ivana Pavla II. Splitu).
 6. P. Šolić, Moralni aspekti ljudske seksualnosti. Moralno-teološke studije, Crkva u svijetu, Split 2002.
 7. M. I. Čagalj, Sunčani konji, Pjesme, Crkva u svijetu, Split 2003.
 8. M. I. Čagalj, Sunčeva ruža, Recitali, Crkva u svijetu, Split 2003.
 9. M. I. Čagalj, O velika kišo, Priče i putopisi. Crkva u svijetu, Split 2004.
 10. Izdanja „Crkve u svijetu“ 1972.-2006., Crkva u svijetu, Split 2006, (katalog).
 11. Bl. Marija od Propetog Isusa Petković, Upute za nadstojnice i duhovne učiteljice, Crkva u svijetu – Družba “Kćeri milosrđa” Trećeg samostanskog reda sv. Franje, Split 2006.
 • Telefonski imenik ustanova, župa i samostana splitske metropolije (1994,1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).
 • Vodiči za liturgijska slavlja (Susret hrvatske katoličke mladeži 1996;Sv. Dujam 2003; Pohod Ivana Pavla II. Splitu 2004; Ređenje mons. M. Vidovića, 2004.).