Mala knjiga o vjeri i zdravlju

Crkva u svijetu – Centralno bogoslovno sjemenište
Split, 2009., 1-176 stranica
ISBN 978-953-256-025-1

Sadrži prolog (Usud ili otajstvo?), te 5 poglavlja na temu vjere i zdravlja: I. Bolest i zdravlje; II. Sakramenti i zdravlje; III. Bolesničko pomazanje; IV. Svećenik i bolesnik; V. Idite i liječite. U epilogu je Pismo liječniku. Sadrži izbor iz bibliografije o vjeri i zdravlju

Odgovori