D) Prikazi i recenzije

 1. Bog i vrijeme (S. Hawking, Bog i vrijeme, Polaris, Beograd 1988), CuS 25 (1989) 3, 271-274.
 2. Temeljni smisao i razvoj sakramenatologije, (C. Rocchetta, Sacramentaria fondamentale, EDB, Bologna 1988), CuS 26 (1990) 1, 81-85.
 3. Operi ruke Poncije (A. Čavka, Operi ruke Poncije, Zadar 1992), Put 12 (1992/93), str. 87-90.
 4. Milost kao dar slobode (G. Greshake, Geschenkte Freihet, Herder, Freiburg /Br. 1992), CuS 27 (1992) 3, 188-193.
 5. Prosjak Božji (D.M. Turoldo, Mie notti con Qohelet, Garzanti, Milano 1992), CuS 28 (1993) 1, 123-126.
 6. Putovanje kroz nebo (S. Lice, Putovanje kroz nebo, Đakovo 1992), CuS 28 (1993) 3, 364-366.
 7. Pred apsurdom masovne smrti (Concilium 3/1993), CuS 28 (1993) 4, 478-484.
 8. Hrvatska teologija križa (M. Vugdelija, Patnja i bol u svjetlu teologije i ljudskog iskustva, Zagreb 1993), CuS 29 (1994) 2, 200-205.
 9. Aleksa Benigar – posmrtna (auto)biografija (C. Sersale – B. Duda, Padre Aleksa Benigar, Quasar, Roma 1993) CuS 39 (1994) 3, 338-340.
 10. Prijeći prag nade (Giovanni Paolo II, Varcare la soglia della speranza, Mondadori, Milano 1994), CuS 30 (1995) 1, 96-106.
 11. Hodočasnik riječi (Dieter Zils, Pilger des Wortes – Hodočasnih riječi, Globus, Zagreb 1994) CuS 30 (1995) 3, 343-346.
 12. Ispiranje zlata (I. Bašić, Ispiranje zlata, Napredak, Split 1995) CuS 30 (1995) 3, 337-341.
 13. U potrazi za povijesnim Isusom (E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus, Penguin Books 1993; J. Gnilka, Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte, Herder, Freiburg/Br. 1993), CuS 31 (1996) 2, 210-213.
 14. Naša je definitivna odluka ljubav Kristova (F. Franić, Bit ćete mi svjedoci, Crkva u svijetu, Split 1996), CuS 31 (1996) 4, 431-440.
 15. Mrvice srca (N. Kuzmičić, NJ…, Split 1997), CuS 32 (1997) 3, 312-313.
 16. Ja ti vjerujem (A. Grbeš, Ja ti vjerujem, Teovizija, Zagreb 1998), CuS 33 (1998), 2, 204-206.
 17. Vjera i razum (Giovanni Paolo II, Fides et ratio, LEV, 1998), CuS 33 (1998) 4, 416-423.
 18. Teologija dvadesetog stoljeća (R. Gibellini, Teologija dvadesetog stoljeća, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1999), CuS 34 (1999) 1, 127-130.
 19. Crna knjiga o grozovitostima komunističke vladavine u Hrvatskoj (J. Batelja /prir./, Crna knjiga o grozovitostima komunističke vladavine u Hrvatskoj, Teovizija, Zagreb 1999), CuS 35 (2000) 1, 112-119.
 20. Denzinger na hrvatskom (H. Denzinger – P. Hünermann, Zbirka sažetaka vjerovanja definicija i izjava o vjeri i ćudoređu, UPT, Đakovo 2002), CuS 37 (2002) 2, 236-238.
 21. Vedro lice (S. Lice, Zapisi u čovjekovu licu, Teovizija, Zagreb 2002), CuS 27 (2002) 2, 239-241.
 22. Kršćanstvo i New Age (Papisnko vijeće za kulturu – Papinsko vijeće za međureligijski dijalog, Isus Krist – donositelj vode žive, Verbum, Split 2003), CuS 38 (2003) 2, 302-312.
 23. Poetika poniznosti (C. Bobin, Najmanji od najmanjih, Teovizija, Zagreb 2003), CuS 38 (2003) 4, 603-605.
 24. Umjetnost kao krepost? (F.Prcela – V.Kusin, Sumnja kao krepost. Dijalog teologije i umjetnosti, Istina, Zagreb 2003), SB 44 (2004) 1, 147-152.
 25. Fra Blagine stope vjere (B. Brkić, Od Hercegovine do Konga, ZIRAL, Mostar-Zagreb 2003), CuS 39 (2004) 2, 318-320.
 26. Srce na putu spasenja (I. Bodrožić, Srce na putu spasenja, Verbum, Split 2004), CuS 39 (2004) 2, 320-324.
 27. Pogledom očiju vjere (A. Tamarut, Euharistija. Otajstvo vjere i dar života, Glas Koncila, Zagreb 2004), SB 44 (2004) 3, 115-118.
 28. U potrazi za Bogom (N. Dogan, Kršćanin u postmodernom vremenu, Đakovo 2003), SB 44 (2004) 3, 119-122.
 29. Isusova sestra (A. Daiker, Prijeđene granice, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2003), CuS 39 (2004) 3, 438-441.
 30. Ekumenske studije i dokumenti (N. Ikić, Ekumenske studije i dokumenti. Izbor ekumenskih dokumenata Katoličke i Pravoslavne Crkve s popratnim komentarima, VVTŠ,. Sarajevo 2003), CuS 39 (2004) 3, 444-447.
 31. Interdisciplinarni rječnik znanosti i vjere, (G. Tanzella-Niti – A. Strumia /ed./, Dizionario interdisciplinare di Scienza e Fede I-II, Urbaniana University Press-Città Nuova, Città del Vaticano-Roma 2002), CuS 39 (2004) 4, 570–573.
 32. Enciklopedija euharistije (M. Brouard /ed./, Eucharistia. Enciclopedia dell’Eucharistia, EDB, Bologna 2004) CuS 40 (2005) 3, 399-406.
 33. Upoznati vjeru. Razmišljanje nad Sažetkom KKC (Cateshismo della Chiesa Cattolica. Compendio, LEV-Ed. san Paolo, Città del Vaticano-Cinisello Balsamo 2005), CuS 40 (2005) 4, 536-541.
 34. Poziv na buđenje (A. Vučković, Riječju probuđeni, Teovizija, Zagreb 2003), CuS 41 (2006) 4, 523-526.
 35. Bogu – na čast i na slavu (J. Krišto, Bogu, Redu, Narodu, Korčula-Zagreb 2005), u: F. Prcela – K. Maglica (ur.)., Sto godina nije samo prošlost. Zbornik proslave 100. obljetnice Kongregacije sestara dominikanki svetih Anđela čuvara, Glas Koncila, Zagreb 2007, 97-101.
 36. Propovijedaj riječ (P. Piplica, Životni putokazi, Župni ured sv. Kajo, Solin-Split 2007), CuS 42 (1007) 3, 546-549.
 37. Tkivo svemira (B. Green. Tkivo svemira. Prostor, vrijeme i zašto su stvari kakve jesu, Jesenski i Turk, Zagreb 2006), CuS 43 (2008) 1, 188-190.
 38. Raspjevani sveci Nikše Krpetića, u: N. Krpetić, Suze križa Kristova, Matica Hrvatska, Split 2008, 177-179.
 39. Godina neba, CuS 44 (2009) 1, 3-6.
 40. Trebaju nam pastiri gromka glasa i Kristove hrabrosti (razgovor), Mi 33 (2009) 3, 14-17.
 41. Odgovornost teologa, CuS 45 (2010) 1, 3-6.
 42. Očekujući rođenje Gospodinovo (Niz priča), S puta ljubavi (odlomci izmeditacija), Katolički tjednik, kroz 2009 i /2010. godinu
 43. Ispovijesdti duše, u Ivan Bašić, Ispovijesti zanimanja, Zagreb 2010, str. 76-77.
  Više uvodnika u Crkvi u svijetu

C) Priređena izdanja

 1. Petar Šolić 1948-1992, Crkva u svijetu, Split 1995. (monografija na hrvatskom, njemačkom i talijanskom jeziku).
 2. Petar Šolić, Radost ljubavi. Studije i članci, Crkva u svijetu, Split 1994.
 3. M. Škarica – A. Mateljan (ur.), U križu je spas. Zbornik u čast mons. Ante Jurića, Teologija u Splitu – Crkva u svijetu, Split 1997.
 4. J. Burić, Život i običaji svete zemlje u Isusovo vrijeme, Crkva u svijetu, Split 1998 (rukopis priređen za tisak).
 5. Na hrvatskim i kršćanskim korijenima, Crkva u svijetu, Split 1999, (tekstovi prigodom pohoda pape Ivana Pavla II. Splitu).
 6. P. Šolić, Moralni aspekti ljudske seksualnosti. Moralno-teološke studije, Crkva u svijetu, Split 2002.
 7. M. I. Čagalj, Sunčani konji, Pjesme, Crkva u svijetu, Split 2003.
 8. M. I. Čagalj, Sunčeva ruža, Recitali, Crkva u svijetu, Split 2003.
 9. M. I. Čagalj, O velika kišo, Priče i putopisi. Crkva u svijetu, Split 2004.
 10. Izdanja „Crkve u svijetu“ 1972.-2006., Crkva u svijetu, Split 2006, (katalog).
 11. Bl. Marija od Propetog Isusa Petković, Upute za nadstojnice i duhovne učiteljice, Crkva u svijetu – Družba “Kćeri milosrđa” Trećeg samostanskog reda sv. Franje, Split 2006.
 • Telefonski imenik ustanova, župa i samostana splitske metropolije (1994,1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).
 • Vodiči za liturgijska slavlja (Susret hrvatske katoličke mladeži 1996;Sv. Dujam 2003; Pohod Ivana Pavla II. Splitu 2004; Ređenje mons. M. Vidovića, 2004.).

B) Radovi u ostalim časopisima

B) Radovi u ostalim časopisima (Vjesnik biskupije đakovačke i srijemske = VBĐS; Glasnik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva = Glasnik HKLD):

 1. Teorije o spasenju – nekad i danas, VBĐS 124 (1996) 2, 210-213;
 2. Dar Duha Svetoga i sakrament potvrde, VBĐS 126 (1998) 1, 34 – 38;
 3. Zanesenost Duhom – zalog budućnosti, Vjesnik zadarske nadbiskupije 63 (1998) 5-6, 143-153;
 4. Skrb za starije i nemoćne – kršćansko poslanje, Glasnik HKLD 9 (1999) 4, 8-18;
 5. Aktualnost Boga Oca, Vjesnik zadarske nadbiskupije, 64 (1999) 7-8, 238-245;
 6. Izazov apokaliptičkih sekti, VBĐS 127 (1999) 12, 789-801;
 7. Zdrava bolest i bolesno zdravlje. Temelji kršćanskog poimanja zdravlja i bolesti, Glasnik HKLD 11 (2001) 3, 13-22;
 8. Euharistija – otajstvo Božje blizine, VBĐS 129 (2001) 5, 325-331;
 9. Posredništvo – temelj svećeničkog identiteta i službe, Vjesnik nadbiskupije splitsko makarske, 4/2001, 37-43;
 10. Odgoj u bogosloviji – izazov i problem, VBĐS 129 (2001) 10, str. 652-656;
 11. Sakrament potvrde. Problemi, poteškoće i katehetsko pastoralne mogućnosti, Vjesnik zadarske nadbiskupije 9-10/2005, 10-15.
 12. Pomirenje s Bogom. Središte osobne i opće povijesti, VBĐS 134 (2006) 3, 225-230.
 13. Bolesničko pomazanje – sakrament ozdravljanja? Prema Redu bolesničkog pomazanja i Katekizmu Katoličke crkve, VBĐS 125 (2007) 5, 405-412.
 14. Simbol – put do susreta, Svjedok 15/2008, str. 32-38.
 15. Lurdska ukazanja, VBĐS 136 (2008) 11-12, 949-952.
 16. Vjera i nedjelja, Vijesnik splitsko makarske nadbiskupije 130 (2009) 2, str. 103-108.
 17. Pastoral bolesnika. Nužnost pouke i odgoja, VBĐS 137 (2009), 9-10, 787-797.
 18. Komunikacija svećenika s bolesnikom u interakciji vjere, sakramenata i molitve, Glasnik HKLD 19 (2009) 4, 14-20.

Više natuknica u A. Rebić (ur.), Opći religijski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2002

A) Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima i zbornicima

A) Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima (A1 i A2, te s njima izjednačenim) te u zbornicima znanstvenih radova:(Crkva u svijetu = CuS; Bogoslovska smotra = BS; Služba Božja = SB)

 1. Soteriološka misao Jürgena Moltmanna, CuS 26 (1991) 4, 230-251; 
 2. Teologija pomirenja u sakramentalnom odrješenju CuS 27 (1992) 3, 112-123;
 3. Božja nemoć, CuS 28 (1993) 1, 4-15;
 4. Teologija sakramenata u Katekizmu Katoličke crkve, BS 55 (1995) 1, 91-104;
 5. Antropološki temelji sakramenata, CuS 30 (1995) 4, 351-364;
 6. Teologija pomirenja. Teološko razmišljanje, u: M. Josipović – M. Zovkić (ur.), Crtajte granice ne precrtajte ljude. Zbornik kardinala Vinka Puljića, VVTŠ, Bol-Sarajevo 1996, 665-679;
 7. Bolest, pomazanje i spasenje. Temelji sakramenta bolesničkog pomazanja, u M. Škarica – A. Mateljan (ur.), U križu je spas. Zbornik u čast mons. Ante Jurića, Teologija u Splitu – Crkva u svijetu 1997, 123-141;
 8. Izazov apokaliptike, CuS 32 (1997) 4, 358-374;
 9. Aktualnost Isusa Krista, BS 57 (1997) 2-3, 209-222;
 10. Tražeći uporište, CuS 24 (1999) 3, 274-292;
 11. Budućnost teologije i teolog budućnosti, CuS 34 (1999) 4, 463-470;
 12. Deset teza za kršćansku katehezu. Utjelovljeni i uskrsli Krist u središtu Velikog Jubileja i naše kateheze, Kateheza 21 (1999) 4, 300-311;
 13. Sakramenti u srednjoškolskom vjeronauku, Kateheza 24 (2002) 4, 316-333:
 14. Duša malog čovjeka u djelima don Petra Vuletića, u: I. Drmić (ur.), Radosni navjestitelj evanđelja. Zbornik o don Petru Vuletiću – Šjoru (1937-1998), Crkva na kamenu, Mostar 2002, 113-121.
 15. Postmoderna i teologija. Postmoderna svijest pred teološkim pitanjima i odgovor teologije na postmodernu religioznost, CuS 37 (2002) 4, 387-409;
 16. Navješćujući istinu u ljubavi. Propovijedi i nagovori (1934-1940) blaženog Alojzija Stepinca, nadbiskupa zagrebačkog i kardinala Katoličke Crkve, u: A. Stepinac, Propovijedi, poruke govori 1934-1940, (prir. J. Batelja), Postulatura blaženog Alojzija Stepinca, Zagreb 2000, str. VII-XXXIII;
 17. Sakramenti u pravoslavnoj teologiji, SB 44 (2004) 1, 3-37.
 18. Reforma teološkog studija. Program filozofsko-teološkog studija na KBF-u u Splitu u usporedbi sa sličnim studijima u drugim zemljama, u: N.A. Ančić – N. Bižaca (ur), Mjesto i uloga teologije u Crkvi i društvu, Crkva u svijetu, Split 2004, 211-250.
 19. Čemu zdravlje? Ogled o kršćanskom poimanju zdravlja u doba postmoderne, CuS 39 (2004) 4, 521-533; Preneseno u: Ž. Znidarčić (ur.), Medicinska etika 2, FTIDI – Centar za Bioetiku, Zagreb 2006, 351-533.
 20. Pokušaj teološkog dijaloga. Primjer međufakultetskih ekumenskih simpozija u SFRJ (1976-1990), u: B. Vuleta i dr. (ur.), Dijalogom do mira. Zbornik u čast dr. Željku Mardešiću, Franjevački institut za kulturu mira, Split 2005, 425-442.
 21. Zajedništvo u vjeri i euharistiji. Uz dokumente o zajedničkoj vjeri i interkomuniji između Asirske crkve Istoka i Kaldejske crkve, te potvrdi valjanosti istočnosirijske anafore Addai i Mari, SB 45 (2005), 3, 301-314.
 22. Sveta tajna miropomazanja. Sakrament potvrde u pravoslavnoj teologiji, u: E. Hoško (ur.), O čovjeku i Bogu. Zbornik Marijana Jurčevića, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2005, 235-263.
 23. Bolest i patnja. Usud ili otajstvo?, u: M. Jurčić – M. Nikić – H. Vukušić (ur.), Vjera i zdravlje. Zaklada biskup Josip Lang, Zagreb 2005, 361-366 (preneseno u: Svjedok 12/2005, str. 5-8).
 24. Središte Crkve. Prilog bistrenju poimanja Crkve, u: N. A. Ančić (prir.), Na granicama riječi. Zbornik u čast mons. Drage Šimundže, Crkva u svijetu, Split 2006, 37-58.
 25. Sakramenti i zdravlje. Deset teza o odnosu sakramenata i zdravlja, u: N. A. Ančić – N. Bižaca (prir.), Kršćanstvo i zdravlje. Zbornik radova teološkog simpozija, Crkva u svijetu, Split 2006, 159-190.
 26. Predanje Bogu prema Pravilima i Konstitucijama Sestara Dominikanki svetih anđela čuvara, u: F. Prcela – K. Maglica (ur.)., Sto godina nije samo prošlost.  Zbornik proslave 100. obljetnice Kongregacije sestara Dominikanki svetih Anđela čuvara, Glas Koncila, Zagreb 2007, 161-180.
 27. Simpatični Bog. Razmišljanje uz teološku misao J. Moltmanna, u: Z. Grozdanov (ur.), Bog pred križem. Zbornik u čast J. Moltmanna, Ex Libris, Rijeka 2007, 233-257.
 28. Sakrament pokore u pravoslavlju.  Povijesni razvoj i teologija svete tajne ispovijedi/pokajanja, CuS 42 (2007), 2, 285-305.
 29. Sakrament pokore u pravoslavnoj liturgiji, CuS 42 (2007) 3, 508-527.
 30. Sakrament ženidbe u pravoslavlju. Povijest i teologija svete tajne braka, CuS 43 (2008) 1, str. 35-66.
 31. Sakrament ženidbe u pravoslavlju. Sveta tajna braka u liturgijskoj praksi, SB 48 (2008) 1, str. 32-61.
 32. Sakramentalnost kršćanske ženidbe. Propozicije Međunarodne teološke komisije i kristološke teze G. Marteleta, CuS 43 (2008) 4, 550-573.
 33. Svećenik i bolesnik. Načela za kršćansku komunikaciju svećenika i bolesnika u bolnici, SB 48 (2008) 4, 380-407.
 34. Ante Mateljan – Jakša Korda, Kateheza i sakramentalizacija gluhih, SB 49 (2009.) 1, str. 3-43.
 35. Za kršćansku teologiju. Razmišljanja o vlastitostima kršćanske teologije, Nova prisutnost 7 (2009) 2, 281-301.
 36. Čemu sakrament potvrde? Ogled o odgovoru vjere, daru ljubavi i pozivu na slobodu, Kateheza 31 (2009) 4, 285-298.
 37. Pomazanje bolesnika: Jak 5, 14-15, u: M. Nikić (ur.) Vjera bez djela je mrtva. Zbornik u čast p. Antuna Cveka, Zaklada biskupa Josipa Langa, Zagreb 2009, str. 169-179.
 38. Ante Mateljan – terezija Tea Škarec, Đakonat i đakonise. Povijest u budućnost đakonata žena u Crkvi, SB 50 (2010) 1, 27-59.
 39. Svećenik – posrednik između Boga i ljudi, Vrhbosnensia (predano XII/2009)
 40. Sakramenti kao eklezijalni događaji ozdravljanja, Zbornik simpozija “Crkva pred izazovima alternativne medicine” (predano XI/2009).
 41. Mons. Frane Franic i “Crkva siromaha”, Zbornik T. Ivančića (predano VI /2009