Tražeći uporište. Teološki radovi

Crkva u svijetu
Split, 2000., 1-480 stranica.
ISBN 953-6151-52-9

U pet dijelova knjiga sadrži 20 radova iz kristologije, soteriologije, teološke antropologije i sakramentologije kao i 10 opširnih osvrta i recenzija napisanih od 1991.–2000. godine i objavljenih u teološkim časopisima i zbornicima.

Odgovori