Sažetak katoličke vjere. Prema Katekizmu Katoličke crkve

V. izdanje
Crkva u svijetu
Split, 2001., 1-72 stranice.
ISBN 953- 6151-02-2

Sažetak katoličke vjere u 300 pitanja i odgovora. 

Odgovori