Čekajući zoru. Drame i recitali

Crkva u svijetu – Centralno bogoslovno sjemenište
Split, 2004., 1-192 stranice
ISBN 953-6151-78-2

Sadrži osam drama i recitala, izvedenih u Centralnom bogoslovnom sjemeništu, u župi Hrvatskih mučenika u Mississauga – Kanada te u janjevačkoj župi u Kistanjama, kao i 16 novih uglazbljenih pjesama.  

Odgovori